Prosulfuron

Kukuruz u vrijeme prskanja ne smije imati više od 5 listova, a korovi ne više od 4. Namijenjeni za suzbijanje najvažnijih jednogodišnjih širokolisnih korova. Izbjegavati uporabu ukoliko su korišteni zemljišni organo fosforni insekticidi. Izvan skupine otrova. Karenca –21 dan za silažni kukuruz, 56 dana za kukuruz za zrno.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Peak 75 WG WG Prosulfuron Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 94125-34-5 CIPAC br. 579 2002/48/EC 2009/685/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u l-(4-metoksi-6-metil-l,3,5- triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)-fenilsulfonil]-urea

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • pažljivo razmotriti rizik za vodeno bilje ako se aktivna materija primjenjuje uz površinske vode. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.