Propoksikarbazon

Sistemični selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova.

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda propoksikarbazonom i njegovim metabolitima ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih ekosistema posebno vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.