Pirimifos metil

Kontaktni, želučani i volatilni insekticid, izraženog brzog i fumigantnog djelovanja. Koristi se protiv štitastih i lisnih ušiju, tripsa, lisnih buha, voćne mušice i nekih drugih štetnika. Djeluje i na grinje. Učinkovit i na štetnike u skladištima. LD50 oko 2000. S.O.= III. Karenca - 7 dana paradajz, krastavci, paprika( u polju i stakleniku); 14 – dana voće, ostalo povrće, krompir, duhan; 28 – dana strne žitarice, šećerna repa i agrumi; 42 uljana repica; 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekt.

Za dezinsekciju žitarica: za tretiranje uskladištenih proizvoda u silosima i podnim skladištima za vrijeme transportiranja na transporteru. K- 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekt. Ne djeluje na Rizopertu. T - 4 žitarice, 2 proizvodi.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br: 29232-93-7 CIPAC br.: 239 2007/52/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin- 4-il) O,O-dimetil tiofosfat

Čistoća > 880 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid za skladištenje poslije berbe. Ručna primjena nije dopuštena.

 DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju pirimifos-metil za druge upotrebe osim primjene pomoću automatiziranih sistema u praznim skladištima žitarica, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove  iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim  sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– na sigurnost korisnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme uključujući sredstva za zaštitu respiratornog sistema i mjere za smanjenje rizika izloženosti,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.