Piraklostrobin

Kombinirani preventivni fungicide za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 175013-18-0 CIPAC br. 657 2004/30/EC 2009/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil N-(2-{[1-(4-klorfenil)-1H-pirazol- 3 -il]oksimetil}fenil) N-metoksi karbamat

Čistoća 975 g/kg Proizvodna nečistoća dimetil sulfata (DMS) je toksikološki značajna i ne smije prelaziti

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili regulator rasta.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, posebno riba,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu kopnenih člankonožaca i glista.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.