Pikloram

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene čelije, sintezu bjelanjčevina i disanje. Sredstvo za suzbijanje poludrvenastih i drvenastih te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Vrlo brzo se usvaja (listom i korijenom), translocira i akumulira u meristemskim tkivima. Opasnost od zanošenja! Učinkovit u suzbijanju više od 200 korovnih vrsta. Primijeniti u vrijeme najintenzivnijeg razvoja drvenastih korovnih vrsta. Do sušenja drvenastih biljaka dolazi za 3 mjeseca. LD50 8200 mg/kg. S.O. III. Trava s prskanih površina ne smije se koristiti za ishranu mliječnih životinja. K - u tlu se zadržava te se u slijedećih 18 mjeseci od primjene ne smije uzgajati bilo koja kultura.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 1918-02-1 CIPAC br.: 174 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-3,5,6-triklorpiridin-2-karboksilna kiselina

Čistoća ≥ 920 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid.