Parafinsko ulje

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br: 8042-47-5

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid ili akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.