Oksasulfuron

U biljku ulazi putem lista, a u vlažnom tlu i korijena. Kod neujednačenog rasta korova može se primijeniti i u dvije polovične doze (2 x 50 g/ha) u razmaku od jedne do dvije sedmice. Prskati kada je soja od prva tri lista do četiri trolista, a korovi od 2- 6 lista. Do ugibanja korova dolazi približno tri sedmice nakon primjene. Šećerna repa, salata, kupus, zob i ljulj su izrazito osjetljivi na ostatke ove d.t. Sjetva žitarica dozvoljena je 3 mjeseca od primjene ovog sredstva a ostale kulture tek nakon 8 mjeseci. LD50 > 5000. S.O. = III

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 144651-06-9 CIPAC br. 626 2003/23/EC 2009/874/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Oksetan-3-il 2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il) karbamoil-sulfamoil] benzoat

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

– Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.