Oksamil

Sistemični nematocid manje perzistetnosti. LD50 39. S.O. = II. Plodored: uzgoj salate dozvoljen tek nakon 42 dana.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br 23135-22-0 CIPAC br. 342 2006/16/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksiimino- 2-(metiltio)acetamid

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid i insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i sisara, glista, vodenih organizama, površinskih voda i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.