Metoksifenozid

Može se upotrebljavati i u vrijeme cvatnje. Šest sati nakon primjene otporan na ispiranje.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 161050-58-4 CIPAC br. 656 2005/3/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-terc--butil-N’-(3-metoksio-toluil)-3,5-ksilohidrazid

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih i kopnenih člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.