Maneb

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 12427-38-2 CIPAC broj: 61

Čistoća ≥ 860 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.