Kombinacija bakra i mineralnih ulja

Upotrebljavaju se za suzbijanje bolesti jezgričavog i koštićavog voća (tzv. "plavo pranje"), štitastih i lisnih ušiju, crvenog pauka i drugih štetnika koji zimuju na voćkama i vinovoj lozi. Primjena samo za mirovanja vegetacije: Neznatno opasni. S. O. = III.