Klopiralid

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene čelije, sintezu bjelanjčevina i disanje. Sredstvo namijenjeno suzbijanju važnih širokolisnih korova u toku vegetacije. Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su u stadiju od 2-6 listova. Najčešće u kombinaciji s drugim sredstvima (š. repa, kukuruz) ili drugim d. t. (pšenica). Kukuruz u vrijeme prskanja treba biti u stadiju 2 - 5 listova, a pšenice i ječma od sredine busanja do konca vlatanja. U šećernoj repi se primjenjuje od kotiledona do pred sklapanje redova (2 - 3 x). U uljanoj repici se primjenjuje od 2 prava lista do pojave rozete. U plodosmjeni ne sijati: lucerku, salatu, grašak i mrkvu 16mjeseci od primjene u polju. Iste su visoko osjetljivosti na ostatke u tlu. Ne upotrebljavati slamu za proizvodnju komposta za povrtne usjeve. Nakon primjene 2 - 3 sedmice ne ulaziti u okopavanja ili kultivacije. LD50 4300. S.O. = III. Tek šest sati nakon prskanja u cijelosti je u biljci i nema opasnosti od ispiranja škropiva. Karenca – 70 dana merkantilni kukuruz, ostalo OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1702-17-6 CIPAC br. 455 2006/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kislina

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava klopiralid za druge upotrebe osim za primjenu u proljeće, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda.