Kalijev hidrogen karbonat

Kontaktni fungicid koji djeluje isušujuće na hife i spore gljivičnih uzročnika bolesti.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 298-14-6

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na  rizik za pčele. Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.