Izoproturon

Djelatna tvar namjenjena suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u pre em ili post em primjeni. Korovna biljka usvaja korijenom i listom. U tlu ostaje na dubini od 5 - 10 cm gdje suzbija sve korove u klici ili nicanju. Usjev u vrijeme tretiranja treba biti od tri lista do konca busanja, a korovi od 1 lista do punog busanja. Nije dovoljno učinkovit protiv divlje zobi. Danas samo u složenim sredstvima. LD50 1800. S.O. = III. K – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Herbaflex SC Izoproturon + Beflubutamid Cheminova A/S /
Davor Batas

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 34123-59-6 CIPAC br. 336 2002/18/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima ili uz upotrebu količina koje su veće od onih što su opisane u izvještaju o ponovnoj ocjeni te primijeniti mjere za smanjenje rizika, po potrebi,
  • obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.