Imazalil

Tretiranje sjemena - Suzbija: Tilletia caries, Fusarium spp., Ustilago hordei, Ustilago nuda, Helminthosporium spp.. K – OVNP.

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

-specifikacija tehničke aktivne materije proizvedene za tržište mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehnički aktivne materije;

- akutna izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih nivoa ostataka;

- sigurnost korisnika i radnika. Uslovi registracije moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme i mjere smanjenja rizika za smanjenje izloženosti;

-Osigurati odgovarajuću praksu upravljanja otpadom preostalim nakon primjene škropiva, kao što je čišćenje vode, vodenog sistema, proces pražnjenja otpada i odlaganja na mjesto. Prevencija od bilo kog oblika slučajnog prolivanja otopine kojom se tretira. Ako je dopušteno ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju, potrebno je osigurati provođenje lokalne procjene rizika.

- rizik za vodene organizme,  mikroorganizme zemljišta,  dugoročni rizik za ptice koje se hrane sjemnom i sisare. Osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

Za sljedeće upotrebe primjenjuju se sljedeći posebni uslovi:

– tretiranje voća, povrća i krompira nakon berbe dopušteno je samo ako postoji odgovarajući sistem dekontaminacije ili ako procjena rizika dokazuje da oticanje ostataka rastvora prilikom tretiranja ne predstavlja neprihvatljivi rizik za okoliš, a posebno za vodene organizme,

– tretiranje krompira nakon vađenja dopušteno je samo ako procjena rizika dokazuje da oticanje ostatka rastvora sa tretiranih krompira ne predstavlja neprihvatljivi rizik za vodene organizme,

– folijarna upotreba na otvorenom dopuštena je samo ako procjena rizika dokazuje da ova upotreba nema neprihvatljivih uticaja na zdravlje ljudi i životinja kao i na okoliš.