Hlorpirifos-metil

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil – hlorpirifosa. Prikladan za integriranu zaštitu. Djeluje na jabučnog i breskvinog savijača, grozdove moljce, kupusara i kupusnog moljca, lisne uši, lemu, repičinog sjajnika i t.d. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje! LD50 1240. S.O. = III ( 2 - 50 %). Karenca: 21 dan za voćke, vinova loza, žitarice, kupusnjače; OVP za uljanu repicu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 5598-13-0 CIPAC broj: 486

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.