Hlorpirifos

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Rovocid GR Hlorpirifos Zaštita bilja, Niš /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 2921-88-2 CIPAC broj: 221

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.