Flutriafol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp., Pyrenophora teres te smanjuje zarazu Septoria spp. i Fusarium na klasu. Kombiniran s karbendazimom ima širi spektar. Suzbija cerkosporu, pepelnicu i hrđu šećerne repe, a može se koristiti u kombinaciji s fentin sredstvima u smanjenim dozama. Na suncokretu suzbija bijelu trulež, trulež glava i sivu pjegavost stabljike. LD50 1140. (za miša 365). S.O. = III. Karenca: 35 dana žitarice, šećerna repa (dozvoljena do 2 tretiranja tijekom vegetacije).

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Impact 25 SC SC Flutriafol Cheminova A/S /
AgroChem Maks

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 76674-21-0 CIPAC br.: 436

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2,4’-difl uor-α-(1H-1,2,4-triazol1-ilmetil)benzhidril alkohol

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

-obratiti posebnu pažnju  na sigurnost i zaštitu radnika, osigurati uslove koji uključuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

-obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

-obratiti posebnu pažnju na dugoročni rizik za ptice koje se hrane insektima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.