Flusilazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Preventivni i kurativni sistemik iz grupe organo silicijevih fungicida. Metaboliti izrazito perzistentni u tlu. Nakon krčenja vinograda i voćnjaka u kojima je korišten 12 mjeseci ne uzgajati usjeve! Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke i pepelnicu vinove loze (do 3 prskanja tijekom vegetacije ). LD50 1270. S.O. = II. K - 28 jabuka, 35 vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 85509-19-9 CIPAC br. 435 2006/133/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Bis(4-fl uorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

Čistoća 925 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid.