Florasulam

Sredstvo namijenjeno suzbijanju širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca - OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 145701-23-1 CIPAC br. 616 2002/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2’, 6’, 8-trifl uor-5-metoksi-[l,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilid

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili  nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju moraju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.