Flazasulfuron

Sredstvo namjenjeno suzbijanju velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Upotrebljava se u pre i post-em-u. Usvaja se i translocira kroz list. LD50 > 4700.O. - III. Karenca - 63 vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 104040-78-0 CIPAC br. 595 2004/30/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-trifl uormetil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća 940 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na osjetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog bilja. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.