Fipronil

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 120068-37-3 CIPAC br.: 581 2007/52/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-5-amino-1-(2,6-diklor-α,α,α-trifl uor-p-tolil)-4-trifl uormetilsulfi nilpirazol-3- karbonitril

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid za tretiranje sjemena. Upotreba se odobrava samo za sjeme koje se sije u staklenicima i sjeme poriluka, crvenog luka, luka kozjaka (ljutika) i grupe kupusnjača koje se siju na poljima i beru prije cvjetanja. 

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– pakiranje proizvoda da bi se izbjeglo stvaranje produkata fotorazgradnje,

– mogućnost zagađenja podzemnih voda, posebno metabolitima koji su više perzistentni nego sama aktivna materija, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili  nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu ptica koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisara, vodenih organizama, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i pčela medarica,

– upotrebu odgovarajućih uređaja kojim bi se osigurao visok nivo inkorporacije u zemljište i smanjilo rasipanje prilikom primjene.

Potrebno je osigurati sljedeće:

(a) oblaganje sjemena smije se obavljati jedino u profesionalnim skladištima za tretiranje sjemena; u tim se skladištima moraju primjenjivati najbolje dostupne tehnike da bi se smanjilo ispuštanja prašine tokom primjene na sjeme, skladištenja i prevoza,

(b) trebaju se koristiti odgovarajuće sijačice kako bi se osigurala visok nivo inkorporacije u zemljište, smanjilo rasipanje i ispuštanje prašine,

 

(c) na etiketi tretiranog sjemena treba biti navedeno da je sjeme tretirano fipronilom te se moraju navesti mjere za smanjenje rizika predviđene u odobrenju,

 

(d) prema potrebi, moraju se pokrenuti programi praćenja kako bi se provjerila stvarna izloženost pčela medarica fipronilu u područjima koja pčele intenzivno koriste za ispašu ili koja koriste pčelari.

 

Uslovi upotrebe trebaju, prema potrebi, uključivati mjere za smanjenje rizika.