Fenheksamid

Botricid iz nove hemijske grupe namijenjen suzbijanju sive plijesni u: vinovoj lozi, jagodama, voću, povrću i ukrasnom bilju. Djeluje na Monilia spp. i Sclerotinia spp. Potpuno drugačiji u odnosu na dosad poznate botriticide. Djeluje preventivno i dugotrajno. LD50>5000.S.0.=III. K- 2 dana nektarine; 4 jagode, paradajz, stolne sorte šljiva, breskve; 7 paradajz za preradu,trešnje, višnje, paprika; 10 luk, salata; 14 stolno grožđe; 21 šljive za preradu,vinkse sorte vinove loze. Na šljivama dozvoljena do tri tretiranja u vegetaciji.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 126833-17-8 CIPAC br.603 2001/28/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(2,3-diklor-4-hidroksifenil)- 1-metilcikloheksankarboksamid

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Pri odlučivanju u skladu sa propisom o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogući uticaj na vodene organizme te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.