Etoprofos

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br: 13194-48-4 CIPAC br.: 218

Kemijski naziv prema IUPAC-u O-etil S,S-dipropil ditiofosfat

Čistoća > 940 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid i insekticid prilikom primjene u zemljištu. Dopuštena je samo jedna primjena po godišnjem dobu, i to najviše 6 kg aktivne materije po hektaru zemljišta.

Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

 DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava FFS  koja sadržavaju etoprofos za druge upotrebe osim na krompiru koji nije namijenjen za ljudsku ili životinjsku prehranu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove  iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

–izloženost potrošača putem hrane,–sigurnost korisnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu respiratornog sistema te ostale mjere za smanjenje rizika kao npr. upotreba zatvorenog sistema prenosa prilikom primjene sredstva,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, površinskih i podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone te potpunu inkorporaciju granula u zemljište.