Esfenvalerat

Insekticid brzog i dugotrajnog djelovanja. Djeluje protiv jabučnog savijača, lisnih minera i ušiju, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih. LD50 75 - 400. S.O. = II, ispod 5% = III. Karenca: 3 dana marelica, breskva; 7 dana kupus; 14 dana kruška, jabuka krompir, grašak; 21 dan vinova loza, 28 dana žitarice; 35 dana stočni grašak, stočni grah; 42 dana uljana repica i OVP šparoge.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 66230-04-4 CIPAC br. 481 2000/80/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-klorfenil)-3-metilbutirat

Čistoća 830 g/kg