Bifenoks

Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje uskolisne korove. Upotrebljava se u pšenici i ječmu. Dolazi u kombiniranom sredstvu sa mekopropom-P.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 42576-02-3 CIPAC br 413 2008/66/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u metil 5-(2,4-diklorfenoksi)-2-nitrobenzoat

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika sredstva i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, prema potrebi;

– izloženost potrošača putem hrane ostacima bifenoksa u proizvodima životinjskog porijekla i u sljedećim kulturama u plodoredu

– uslove životne sredine koji mogu prouzrokovati stvaranje nitrofena.