Benzojeva kiselina

Dezinficijens za sprječavanje prijenosa gljiva, bakterija, virusa i viroida.

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao dezinficijens.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.