Azadiraktin

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 627 kao azadiraktin A CAS br. 11141-17-6 kao azadiraktin A

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na:

- izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih nivoa ostataka;

-zaštitu ne ciljanih člankonožaca i vodenih organizama. Mjere smanjenja rizika trebaju biti primjenjene tamo gdje je to prikladno.