AgroKlub.ba

\

Pretraga

Dobrodošli na AgroKlub.ba!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.ba » Pretraga - Leguminoze

Leguminoze

Pretraga članaka za ključne riječi: leguminoze. Rezultati su poredani po relevantnosti. Broj prikazanih rezultata pretrage: 13.

Svinđuša - uzgoj i upotreba

Leguminoze
12.01.2018.

Svinđuša - uzgoj i upotreba

Svinđuša je višegodišnja leguminoza pogodna za različite načine uzgoja: kao čist usjev ili u smjesi sa drugim travama. Može se koristiti za ispašu stoke ili sušiti i upotrebljavati kao sjenaža. Životni vijek te biljke je pet, sedam i više godina. Voli nezakorovljeno zemljište Prema riječima diplomiranog inženjera ratarstva i povrtarstva... Svinđuša - uzgoj i upotreba

Fiksacija dušika - simbioza biljaka i bakterija

Fiksatori dušika
16.12.2017.

Fiksacija dušika - simbioza biljaka i bakterija

Kemijski element dušik je vrlo važan u razvoju biljaka, jer utječe na fotosintezu, veličinu ploda i lisne površine, dužinu života lista i metabolizam iona. Treba napomenuti da zdravlje i pravilan razvoj biljaka ovise od fiziološke ravnoteže, pa ako dođe njenog poremećaja (promjena boje lista, slabiji rast, pjege na plodovima), onda je ugroženo... Fiksacija dušika - simbioza biljaka i bakterija

Djetelinsko-travne smjese u eko poljoprivredi

Djetelinsko-travne smjese (DTS) imaju vrlo važnu ulogu u ekološkoj poljoprivredi, a prvenstveno u ishrani istoke. Zauzimaju značajno mjesto u plodoredu: drže tlo čistim od korova, smanjuju napad štetnika i bolesti na usjevima koji će doći iza njih; sprječavaju eroziju tla jer ga drže pokrivenim cijele godine; obogaćuju tlo hranjivima, prvenstveno... Djetelinsko-travne smjese u eko poljoprivredi

Kako obnoviti humus?

Zeleno đubrenje
22.01.2018.

Kako obnoviti humus?

Zeleno đubrenje je zaoravanje svježe biljne mase, kojom se u zemljište unosi organska materija, odnosno hranjivi elementi. Međuusjevi, koji se uzgajaju između dva glavna usjeva, koriste se u ovu svrhu. To su leguminoze, kupusnjače, žitarice i njihove smjese, koje se najčešće siju u jesenjem roku sjetve. Smanjenje produktivnosti zemlje Biljke žive... Kako obnoviti humus?

Ekološki uzgoj heljde

Heljda
05.01.2018.

Ekološki uzgoj heljde

Heljda, osim visoke hranjive vrijednosti i medonošenja, ima veliki agrotehnički značaj: brzo raste, guši korove, dobar je predusjev i usvaja iz zemljišta teško razgradive spojeve fosfora. Jedna od njenih najvećih prednosti je to što je izuzetno pogodna za ekološki uzgoj. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni? Heljda je vrlo osjetljiva na mrazeve, pa je... Ekološki uzgoj heljde

Hrana koja mijenja boju i okus mlijeka

Ishrana krava
20.11.2017.

Hrana koja mijenja boju i okus mlijeka

Proizvodnja mlijeka, kao i njegov sastav, zavisi od: rase krava, faze laktacije, starosti grla, zdravstvenog i fiziološkog stanja grla, načina muže, ambijentalnih uslova, ali i kvalitete hrane u toku laktacije. Jedinjenja koja učestvuju u stvaranju mlijeka su: laktoza, masti, proteini, mineralne materije i vitamini. Nepravilna ishrana grla odražava se... Hrana koja mijenja boju i okus mlijeka

Važnost zelene gnojidbe u poljoprivrednoj proizvodnji

Zelena gnojidba
09.08.2017.

Važnost zelene gnojidbe u poljoprivrednoj proizvodnji

Prema načelima višestruke sukladnosti obaveza poljoprivrednih proizvođača je strogo poštivanje zahtjeva zaštite okoliša, zdravstvenog stanja ljudi, životinja i biljaka uz održavanje poljoprivrednog zemljišta u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju. Zelena gnojidba prema načelima dobre poljoprivredne prakse predstavlja važnu mjeru u cilju... Važnost zelene gnojidbe u poljoprivrednoj proizvodnji

Kako obaviti kvalitetnu gnojidbu povrća?

Petrokemija
07.04.2017.

Kako obaviti kvalitetnu gnojidbu povrća?

Za uspješan uzgoj povrća nužna je primjena organskih i mineralnih gnojiva kako bi se omogućili dobri preduvjeti za uzgoj i osigurala dovoljna količina lako pristupačnih hraniva. Primjenom organskog gnojiva tlo je rahlije, prozračnije, bolje propusnosti za vodu, bolje mikrobiološke aktivnosti te vrlo povoljno utječe na brži početni razvoj mlade... Kako obaviti kvalitetnu gnojidbu povrća?

Kako do visokih prinosa stočnog graška?

Stočni grašak je krupnozrna leguminoza koja ima kratko razdoblje vegetacije od 115 do 130 dana, ovisno o sorti, klimi, načinu uzgoja. Može uspijevati i na višim nadmorskim visinama, do 950 metara. Visoko je zahtjevan za vodom zbog toga što ima vrlo dugo razdoblje cvatnje, od polovice maja pa sve do zadnje dekade juna i ukoliko u tom razdoblju ima... Kako do visokih prinosa stočnog graška?

Kako planirati plodored u ratarstvu?

Pravila plodoreda
19.01.2016.

Kako planirati plodored u ratarstvu?

Plodored je jedan od sustava biljne proizvodnje koji predstavlja pravilnu prostornu (poljosmjena) i vremensku (plodosmjena) izmjenu usjeva. U agroekološkom smislu, plodored bi trebao nadomjestiti ravnotežu prirodnih biljnih zajednica. Pravilan plodored ima višestruke pozitivne utjecaje na različite aspekte poljoprivredne proizvodnje. Zastupljenošću... Kako planirati plodored u ratarstvu?

Kako uzgajati zob na ekološki način?

Uzgoj zobi
24.10.2015.

Kako uzgajati zob na ekološki način?

Zob se koristi u zrnu kao prekrupa u ishrani životinja, sama ili pomiješana sa drugim žitaricama. Stoku je moguće hraniti i sa zobi u zelenom stanju, samom ili pomiješanom sa leguminozama ili grahoricama. Stoka vrlo rado jede zob u zelenom stanju jer je mekana i sočna pa se zbog toga gospodarstvima koja posjeduju stoku, prvenstveno konje, preporuča... Kako uzgajati zob na ekološki način?

Sve prednosti zelene gnojidbe

Sideracija
25.09.2015.

Sve prednosti zelene gnojidbe

Od davnina ljudi koriste biljke kao zeleno gnojivo u cilju poboljšanja plodnosti zemljišta. Biljke namijenjene zelenoj gnojidbi odlikuju se brzim porastom zelene mase koja se zaorava i obogaćuje zemljište velikom količinom organske mase i mineralnih materija. U ovu svrhu se koriste biljne vrste koje su pomno odabrane i vrši se njihova namjenska sjetva... Sve prednosti zelene gnojidbe

Soja i stočni grašak u ishrani stoke

Kvalitet stočne hrane je u direktnoj zavisnosti od kvaliteta sirovina od kojih se hrana sprema. U prirodi ne postoji idealno hranivo, svako od njih ima dobre i loše karakteristike. U ishrani domaćih životinja koriste se jednogodišnje krmne leguminoze - soja i grašak, kao vrlo kvalitetna proteinska komponenta. Da li je upotreba leguminoza kao... Soja i stočni grašak u ishrani stoke

Niste zadovoljni s gore prikazanim rezultatima? Pokušajte s Google pretragom!

Pretražite poljoprivredni portal Agroklub uz pomoć napredne tehnologije Google pretrage, a prema željenim ključnim riječima.

Poljoprivredni oglasnik - Leguminoze

Prikaz oglasa iz poljoprivrednog oglasnika koji sadrže ključnu riječ: leguminoze.

Blattwerk Pure

Blattwerk Pure

Gnojiva
Pro-eco d.o.o.

Blattwerk Pure

Blattwerk Pure

Gnojiva
Pro-eco d.o.o.

Wolf mješavina

Wolf mješavina

Sjemenska roba
Pro-eco d.o.o.

Ostale oglase možete pronaći ovdje.