Fendt kombajn serija L

Kontaktiraj

Inter-Agrar Srb d.o.o

Kontakt - Inter-Agrar Srb d.o.o

Inter-Agrar Srb d.o.o
Međunarodni put 165
21233 Čenej, Srbija
tel: +381 (0) 21 714 366
fax: +381 (0) 21 221 49 39

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

U klasi žitnih kombajna sa 5 i 6 slamotresa Fendt sa svojom serijom L nudi visoku efikasnost i pouzdanost. Moderno oblikovani, prostorna kabina i jednostavno upravljanje, deluju veoma ubedljivo. AGCO Power motor sa SCR tehnologijom pobrinuće se za nisku potrošnju dizel goriva.

Serija 5255 L 243 KM 179KS*
Serija 5255 L MCS 243 KM 179 KS*
Serija 6275 L 276 KM 203 KS*
Serija 6275 L MCS 276 KM 203 KS*

*max. moć zajedno sa povećanom snagom

Prednosti

Žitne kombajne serije L karakterišu visoka efikasnost sa odgovarajućim kvalitetom žetve. Savremena tehnologija za ravnomeran dovod žetvene mase još od samog početka procesa vodi računa o tome.

• PowerFlow heder

Ravnomeran dovod žetvene mase u svim radnim uslovima.

• PowerFeed rotor za ravnomeran raspored žetvene mase

Ravnomerno dovođenje do letvaste uvlačne trake.

• 600 mm širok bubanj za vršidbu

Visoka efikasnost zahvaljujući velikoj izdržljivosti velikog bubnja za vršidbu.

• Novi stepen udobnosti

Mnogo prostora i udobnost za rukovaoca

• ABC Modul

Bubanj za vršidbu produžen je sa ABC modulom radi još boljeg razdvajanja zrna.

• MSC plus

U potpunosti pokretni rotacioni bubanj za najbolji kvalitet slame.

• AgcoPower motor sa 6 valjaka

Zahvaljujući SCR tehnologiji motor je štedljiv, jak i nije štetan za životnu sredinu.

Radno mesto i upravljanje

Za vreme žetve rukovalac provede mnogo vremena u žitnom kombajnu. Da bi i posle više radnih sati i dalje ostao skoncentrisan na svoj rad, Fendt nudi veoma udobno radno mesto. Kabina je, na primer, serijski opremljena klima uređajem, grejanjem i elektronski podesivim ogledalima. Na taj način rukovalac ima obezbeđen najbolji pogled u svim pravcima.


Najbolja udobnost za opušten rad


Fendtovi žitni kombajni opremljeni su sedištima nove generacije, serijskim vazdušastim jastukom i velikim izborom različitih podešavanja za najbolje prilagođavanje ličnim potrebama. . Uz pomoć 3D podesivog upravljača, rukovalac će lakše naći položaj koji će mu najbolje odgovarati u toku celog radnog dana. Pored mesta za rukovaoca nalazi se i udobno sedište za još jednu osobu. Naslon za ruku sada je pričvršćen na sedište, zbog čega se pravi što manje pokreta rukom, već je rukovalac može opušteno koristiti za upravljanje. Tako su, jednostavno, sve funkcije kod elektrohidrauličnog upravljanja sistema za vršidbu, hedera i pražnjenje bunkera za zrna, smeštene na jednom mestu. Pored toga, tu su smešteni i drugi elementi za upravljanje, kao npr.: podešavanje bitera i ventilatora, pogon na četiri točka.

Višefunkcionalna ručica - dobro se prilagođava ruci
Ergonomski oblikovana višefunkcionalna ručica omogućuje rukovaocu da upravlja hidrostatičkim pogonom sa osećajem. Takođe, sadrži i druge najbitnije funkcije za upravljanje hedera, vitla, kao i pražnjenja. Sve ostale funkcije nalaze se na naslonu za ruku, tako da rukovalac ima sve funkcije na dohvat jedne ruke.

Sa Agritronic plus*potpuni pregled

Serijski Agritronic plus jeste sistem za informisanje i kontrolu u Fendt žitnom kombajnu. Preko monitora Agritronic plus rukovalac dobija sve bitne informacije o radu žitnog kombajna, kao na primer: broj obrtaja bubnja za vršidbu i ventilatora, brzinu vožnje, gubitke, efikasnost, podešavanja TerraControl automatike za održavanje radne visine.

Vožnja naokolo, a udobno

Kabina serije L sa svom svojom opremom omogućuje rukovaocu dovoljno prijatan radni prostor. Ona se greje i klimatizovana je. Nivo buke je veoma nizak. Pored toga, smeštena je na gumenim amortizerima. Serijski su žitni kombajni serije L opremljeni sa 14 podesivih reflektora za noćni rad.

Heder

Fendt kod serije L nudi izbor između PowerFlow i FreeFlow visokoizdržljivog uređaja za žetvu. Oba uređaja karakteriše stabilnost i ravnomeran dovod mase. Naročito kod većih radnih širina do izražaja dolazi sistem TerraControl za automatsko održavanje radne visine i sistem AutoLevel za poravnavanje uređaja za žetvu.

FreeFlow

Fendtov FreeFlow heder može biti sledećih radnih širina: između 4,8 i 7,6 m. Pored toga, zbog učvršćenih (ne zavarenih) sastavnih delova ona je naročito stabilna i laka za održavanje. Sa niskom potrošnjom snage i sa 1.254 rezova u minuti brine o velikoj brzini rada kose, a ujedno i o čistom rezu. Pužni transporter sa prečnikom od 610 mm dovodi žetvenu masu ravnomerno sa hederskog stola što su i najbolji uslovi za visoku površinsku efikasnost i za najbolji kvalitet žetve.

PowerFlow

FendtPowerFlow heder je već više od 30 godina poznat po svom visokom kvalitetu rada. Velika razdaljina među kose i pužnog transportera olakšava žetvu kod visokog useva. Ravnomeran tok žetvene mase je obezbeđen pomoću PowerFlow trake koja se nalazi neposredno ispred pužnog transportera. To omogućuje da je potisak materijala sa klasjem kod svih biljnih kultura ravnomeran prema napred, što rezultira povećanom efikasnošću i produktivnošću.

Automatske funkcije za upravljanje hederom

Sistemom TerraControl za automatsko održavanje radne visine, sistemom AutoLevel za poravnavanje hedera ili automatikom za spuštanje, upravlja se direktno iz sedišta rukovaoca. Na Agritronic plus monitoru rukovalac može proveravati brojna podešavanja i po potrebi ih menjati. Visoki stepen udobnosti rasterećuje rukovaoca i vodi računa o opuštenom radu. Čak i kod velikih radnih površina obezbeđeno je najbolje upravljanje hederom.

 

Vršidba i razdvajanje

Mnogo činilaca utiče na visoku izdržljivost i ekonomičnost žitnog kombajna. Jedan od najznačajnijih je sigurno kvalitet zrna. Sa prilagođenim Fendt sistemom za vršidbu, razdvajanje i čišćenje, možete u različitim uslovima i sa svakim zrnom postići odlične rezultate.

Visoko izdržljiv bubanj za vršidbu

Visoka izdržljivost bubnja za vršidbu kod Fendtovog žitnog kombajna serije L rezultat je velikog prečnika od 600 mm. To se takođe odražava i u kvalitetu vršidbe sa čistim zrnevljem i malim udelom lomljivog. Težina bubnja za vršidbu je povećana zbog osam balasnih šina sa tegovima koje su smeštene između udaračkih šina i koji vode računa o obrtnom momentu, kao i o mirnom i ravnomernom toku. Na taj način se smanjuje opterećenje pogonskih delova, a time i potrošnja goriva.

ABC modul (Active Beater Concave)

U serijsku opremu uključen je ABC modul kao logički nastavak bitera, a koji dovodi masu na odbojni biter. On omogućuje dodatno razdvajanje, te odlaže slamu direktno i ravnomerno na slamotrese. Upravo zbog toga je efikasnost razdvajanja kod kombajna iskorišćena u najvećoj mogućoj meri.

Fendt MSC Plus sistem mlaćenja: PowerFeedRoller (PFR).

Žitni kombajn Fendt serije L može se nabaviti i kao model sa MSC plus sistemom koji kao osnovnu opremu sadrži PFR rotor, koji brine o ravnomernom toku mase od uređaja za žetvu do spoja letvaste prenosne trake. PFR rotor je postavljen direktno na ulasku, na spoju kombajna sa letvastim prenosnim trakama i ima prečnik 484 mm. Sa brojem obrtaja od 267 obrt./min ravnomerno preuzima i raspoređuje raznovrsnu žetvenu masu, tako da je bubanj za vršidbu iskorišćen u svoj svojoj radnoj širini.

MSC sistem

Dva sistema u jednom - MCS plus omogućuje preko pokretnog bitera dodatno izvrši veliku količinu slame, pre nego što se ona položi na slamotrese. MCS plus modele u poređenju sa konkurencijom, karakteriše jednostavno rešenje koje omogućuje da se, kada nema potrebe za dodatnim vršenjem useva, oni jednostavno preko posebnog sistema otklone tj. pomeranje korpe - podbubnja MCS-a izvodi se pomoću elektromotora, bez potrebe za dodatnim uređajima. Prednost MSC sistema ogleda se u tome da je zbog velikih mogućnosti podešavanja "pažljiv" prema slami, što se i ogleda u njenom visokom kvalitetu.

Tu se razdvaja pleva od zrna

Sabirna ravan dovodi mešavinu zrnevlja i pleve do sita. Za vreme prelaza teška zrna padaju na dno, dok lakši materijal - pleva - ostaje na vrhu. Za ravnomernu podelu - čak i kod zemljišta pod nagibom - sabirna ravan je po dužini podeljeno posebnim stepenicama, a kao i bubanj, iste su širine. Na taj način, u svakom trenutku se iskorištava najveća moguća efikasnost kombajna.

HC sita

Posebna gornja površina HC sita brinu o najboljem dovođenju vetra i efikasnom čišćenju. Sita imaju veliku toleranciju, te ih je retko potrebno ponovo podešavati. Čak i kod kratke i lomljive slame HC sita obezbeđuju visoku čistoću zrna. Sa gornje i donje strane smeštene su pregrade koje omogućuju da masa i kod terena pod malim nagibom ostane ravnomerno raspoređena po celoj površini sita.

Uzdužni ventilator za ravnomeran protok vazduha

Kućište visoko izdržljivog ventilatora ne sastoji se samo iz dva, već i iz gornjeg otvora i na taj način se vazduh raširi po celoj površini. Jednostavno upravljanje direktno iz kabine omogućuje rukovaocu da izabere jednu od obrtnih frekvencija između 350 i 1050 obrt./min. Moguće je i smanjiti ih od 270 do 840 obrt./min, što se koristi kod žetve bilja sa specifičnom niskom težinom, kao npr. trava.

Inteligentna povratna masa

Uz pomoć sistema povratne mase neoljušteno seme se vraća nazad u bubanj za vršidbu uz pomoć pužnog transportera, koji dovodi masu iznad bubnja za vršidbu i raspoređuje je duž cele površine za vršidbu.

Visoko efikasna sečka za slamu

Fendtovi žitni kombajni serije L serijski je opremljen sečkom za slamu sa ciljem da se postigne najbolji razrez i podela žetvenih ostataka. Dvostruko nazubljena sečiva brinu za postizanje željene dužine razreza. Zahvaljujući ugrađenoj prenosnoj traci za dovođenje do sečiva za drobljenje preko koje se usmerava slama, kvalitet drobljenja se dodatno poboljšao. Pored toga se uz snagu smanjila i potrošnja goriva.

Odgovarajući kvalitet slame

Sam sistem za vršidbu podržava mnogobrojna podešavanja, te je na taj način veoma prilagodljiv slami. Naročito u teškim uslovima žetve, npr.: kada je slama suva i lomljiva postižete najbolji kvalitet slame. Kod najboljih proizvoda slame snopovi slame su idealno oblikovani za presovanje bala.

Puno prostora za čista zrna

Zahvaljujući velikoj izdržljivosti bunkera za zrna, žetva se može izvoditi bez prekida i tako se na najbolji mogući način iskoristi kratak period namenjen za žetvu. Sa 8.600 litara visoka efikasnost je osigurana. Bunker je zbog središnje pozicije pužnog elevatora ravnomerno napunjen. Pored toga, dva senzora upozoravaju rukovaoca na količinu zrna u bunkeru. Istovremeno, rukovalac preko staklene površine ima direktan pregled nad količinom zrnevlja u bunkeru direktno iz kabine.

Tečno pražnjenje

Uz pomoć gornjeg pražnjenja postignuta je visina od 4,20 m. Sa izdržljivošću pražnjenja do 85 l/s sistem pruža besprekidno pražnjenje. Pored toga, moguće je krov bunkera za zrna uz pomoć prekidača u kabini i elektronskog sistema, brzo otvoriti i zatvoriti.

Inteligentna konstrukcija

Najbolja moguća iskorišćenost zahvaljujući dobro osmišljavanoj opremi iz dana u dan.

  • Brzo i jednostavno dnevno održavanje,
  • Svi sastavni delovi izabrani su na vaše zadovoljstvo i imaju dug životni vek,
  • Jednostavno menjanje podešavanja kombajna,
  • Moćni motori sa najnovijom SCR tehnologijom.

Brzo i jednostavno dnevno održavanje

Komplet hladnjaka vodi računa o zadovoljavajućem stepenu hlađenja motora, hidraulike i klima uređaja. Bubanj sa usisnim vazduhom jednostavan je za čiščenje i onemogućava začepljenje čak i u najtežim radnim uslovima, zbog slobodnog pristupa do samog bubnja za vazduh i hladnjaka. Pored toga, nema mnogo ugrađenih mesta za podmazivanje, a koja se nalaze na lako dostupnim mestima. Zbog jednostavne mehaničke konstrukcije broj pogona je smanjen, što takođe utiče na smanjen broj zahteva za održavanjem. Tako se više vremena može posvetiti bitnijim stvarima, kao što je žetva. Rezervoari i kontrolna mesta za različite tečnosti za pogon, kao i mesta za njihovo punjenje i pražnjenje, smeštena su na kombajnu na najbolji mogući način. Jednako važi i za vazdušni filter motora. Pored toga, velike bočne limene površine omogućuju jednostavan pristup do svih značajnijih sklopova u svakodnevnom održavanju i kontroli.

Pouzdanost i dug životni vek

Svaki sastavni deo osmišljen je sa najvećom izdržljivošću i životnim vekom. Mnogo delova sa kojima žetvena masa dolazi u kontakt, izrađeno je od debljih, protiv trošnosti otpornih materijala, tj. od pocinkovanog lima izrađeno je više od 80% svih delova. Takođe, svi delovi se farbaju tek pred samu montažu. To produžava životni vek mašine i njenu prodajnu vrednost.

Univerzalna upotreba

Žitni kombajn može biti opremljen kompletom za žetvu kukuruza ili univerzalnom korpom za žetvu suncokreta, kukuruza ili žita.

 

Savremeni motori i Premium Parts servis

Modeli žitnih kombajna Fendt serije L opremljeni su sa modernim 6-cilindričnim AGCO SISU POWER motorima. Sa 6,6 l zapremine kod modela sa 5 slamotresa i 7,4 litara zapremine kod modela sa 6 slamotresa, sa CommonRail tehnologijom ubrizgavanja goriva i četiri-ventilskom tehnologijom nude maksimalnu moć sa 243 KS (5255 L), odnosno 276 KS (6275 L).

SCR - Štedljiv sa gorivom i dobar za životnu sredinu

Fendt je i seriju L žitnih kombajna, zbog ispunjavanja zahteva o izduvnim gasovima Stepena 3b (Tier IV interim), opremio štedljivom SCR tehnologijom. Time se nije smanjila samo emisija izduvnih gasova i CO2, već i potrošnja goriva.

Snabdevanje tokom dugog radnog dana

Za duge radne dane imate sa sobom uvek dovoljno goriva i AdBlue rastvora, jer u rezervoare možete natočiti do 620 l goriva i 80 l rastvora AdBlue. Potrošnja AdBlue-a iznosi oko 7 odsto u odnosu na ukupnu potrošnju goriva.

Najbolje snabdevanje rezervnim delovima

Fendt vam nudi profesionalan servis i postavlja granice u grani svoje oblasti. Kroz redovne programe školovanja, zastupnici su naučeni da dobro kontrolišu zalihe rezervnih delova, kao i da je mašina za vreme žetve stalno u funkcionalnom stanju. Tako su Fendt i naša prodajna mreža spremni da ponude najbolji servis za Vašu investiciju.

Info

Kategorija: Kombajni
Vrsta oglasa: Ponuda
Cijena: na upit
Država: Srbija
Županija: Južnobački okrug, Vojvodina
Datum objave oglasa: 22.06.2016.
Datum izmjene oglasa: 01.10.2018.
Pregleda: 2711
Šifra oglasa: 27500

Dokumenti


Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas