Gnojiva

Mineralna i organska gnojiva te poboljšivači tla

Grena Gran Semina 4.10.0. + Zn

Grena Gran semina 4.10.0. + Zn je organo-mineralno gnojivo s 4% organskog dušika (N) i 10% fosfor(V)-oksida (P2O5) koji pospješuju proliferaciju korije...

≈ 16,42 € 32,17 KM

Grena life 4.6.10. S + 2 MgO

Grena life je gnojivo dobiveno reakcijom između organskog GRENA matriksa i mineralnih materijala (mekih fosfatnih minerala, kalij-sulfata i dolomita)...

≈ 19,05 € 37,34 KM

Aquos K gnojivo sa kelatnim kalijem

Aquos K više nemamo u ponudi i zamijenjen je proizvodom Kappabios. Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

cijena na upit

PerlHumus - granulirani poboljšivač tla na bazi leonardita

PERLHUMUS® je granulirani poboljšivač tla na bazi leonardita. Njemački leonardit sadrži visoko kvalitetne i izuzetno bioaktivne huminske tvari, koje d...

cijena na upit

LiqHumus - tekući ojačivač bilja

LIQHUMUS® Liquid 18 je tekući ojačivač bilja na bazi njemačkog leonardita. Alkalnom ekstrakcijom leonardita dobivaju se prirodne huminske kiseline pop...

cijena na upit

BioHealth WSG – vodotopivo organsko gnojivo

Biohealth® TH BS WSG je vodotopivo organsko gnojivo na bazi kalij-humata (aktivni leonardit) i aktivnih biostimulatora. Optimizirano za visoku učinkov...

cijena na upit

HS-300 BIO – poboljšivač tla na bazi huminskih kiselina

HS®-300 BIO je koncentriran i visokokvalitetan poboljšivač tla na bazi huminskih kiselina. Mehaničkim postupkom se u vodenastu otopinu unose čestice h...

cijena na upit

Olivo special 9:1:1 + CaO

Grena olivo special zamijenjen je proizvodom Grena biosprint calcio. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

cijena na upit

Borox gnojivo na bazi bor-a

BOROX je gnojivo na bazi bora koji djeluje tako da poboljšava polinaciju, translokaciju i sintezu kalija. Nadomješta manjak bora u biljkama. Možemo ga...

≈ 14,04 € 27,50 KM

Energos P gnojivo sa fosforom

Proizvod više nemamo u ponudi. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cijena na upit

Rush N dušik i mikro elementi

Proizvod je zamijenjen proizvodima: OrganorN12, Azobios, Lyso amin. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cijena na upit

Matur K organo- mineralno gnojivo s kalijem

Matur K zamijenjen je proizvodima Kappabios, Alga plus i First sun. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cijena na upit

Gnojivo Agrolution pHLow 335

Agrolution pHLow 335, 15-13-15+TE. Agrolution pHLow 335 je izvrsno "zakiseljavajuće" vodotopivo gnojivo. Opremljen je s punim paketom mikroelemenata t...

cijena na upit

Gnojivo Agrolution pHLow 242

Na prodaju Agrolution pHLow 242, 15-30-15+TE. Agrolution pHLow 242 je izvrsno "zakiseljavajuće" vodotopivo gnojivo. Opremljen je s punim paketom mikro...

cijena na upit

Gnojivo Agrolution pHLow 151

Na prodaju Agrolution pHLow 151, 10-50-10+TE. Agrolution pHLow 151 je izvrsno "zakiseljavajuće" vodotopivo gnojivo. Opremljen je s punim paketom mikro...

cijena na upit

Gnojivo Agrolution pHLow 114

Na prodaju Agrolution pHLow 114, 10-10-40+TE. Agrolution pHLow 114 je izvrsno "zakiseljavajuće" vodotopivo gnojivo. Opremljen je s punim paketom mikro...

cijena na upit

Gnojivo Agrolution pHLow 222

Na prodaju Agrolution pHLow 222, 20-20-20+TE. Agrolution pHLow 222 je izvrsno "zakiseljavajuće" vodotopivo gnojivo. Opremljen je s punim paketom mikro...

cijena na upit

Stranica 3 od 17. Rezultati 41 - 60 od 336.