Isporučili smo #Horsch #MiniDrill kao adaptaciju za tanjuraču Horsch #Joker 6 RT, mogućnost sjetve i obrade zemljišta u jednom prohodu