Cijena makroelemenata u organskim i organo mineralnim gnojivima

Često se postavlja pitanje kako izračunati cijenu hranjiva u organskim i organo mineralnim gnojivima za potrebe usporedbe cijene raznih gnojiva na tržištu. Informacija da je neko gnojivo najjeftinije po jedinici hranjiva ne govori ništa o kvaliteti gnojiva već eventualno samo kako se kreću cijene hranjiva na globalnom tržištu. Ljudi često samo taj podatak gledaju. Najjednostavnije je izračunati cijenu, rekli bi mnogi, tako da cijenu podjeliš sa kilogramom ili postotkom hranjiva, ali to nije točno.

Ono što gnojivu daje vrijednost i ono što bi u konačnici jedino trebalo biti bitno je način proizvodnje i sirovina koja se koristi u proizvodnji jer to određuje kako će se gnojivo ponašati u doticaju sa tlom, vodom i biljkom.

U suprotnom bi svi samo kupili hranjivo ( N, P i K ) i tvornice za proizvodnju gnojiva na tržištu ne bi ni postojale.

Zašto je važan proces proizvodnje gnojiva?

Zato što se prilikom njega od sirovine izvlači najbolje (ili bi tako barem trebalo biti) za tlo i biljku. Gnojiva prvenstveno trebaju biti hraniva za tlo (što se često zanemari) jer je tlo medij iz kojeg rastu biljke, pa logično ako je ono zdravo i kvalitetno takve će biti i biljke. U proizvodnji Grena gnojiva, sva organska masa posebnim postupcima održava se živom što znači da su sve komponente gnojiva aktivne, te se sastoje od aminokiselina, huminskih i fulvo kiselina te mikroorganizama koji u doticaju sa tlom razgrađuju organsku masu i hranjiva iz mase postaju dostupna biljkama. Takav sastav pogoduje vodozračnom režimu tla i usporava mineralizaciju. Zato je aktivnost Grena gnojiva nemjerljiva s ostalim gnojivima na tržištu. 

Sirovina - druga važna komponenta gnojiva

Grena gnojiva nisu gnojiva koja su dobivena iz izmeta životinja, već su dobivena enzimatskom hidrolizom organske mase (dlake, kože i kostiju peradi, riba i zečeva). Spadaju u visoko proteinska gnojiva. Stoga je logično je da se u Grena gnojivima moraju nalaziti aminokiseline. Sva organska i organo mineralna gnojiva trebala bi imati aminokiseline jer sva organska masa sadrži proteine, a aminokiseline su sastavni dio proteina. Jedini razlog zašto neka organska gnojiva ne sadrže aminokiseline je što im je u procesu proizvodnje uništena organska masa i na neki način karbonizirana. 

Na što treba paziti prilikom izbora gnojiva?

Kada pitate i tražite cijenu gnojiva nemojte da vam jedini vodič bude cijena hranjiva koju ćete lako izračunati.

Pazite na to na koji način se gnojivo:

  • otapa (i otapa li se)
  • doprinosti vodozračnom režimu tla
  • u kojem periodu je iskoristivo od biljke

Grena gnojiva se ne ispiru/otapaju, već se organska masa pod utjecajem mikroorganizama tla treba razgraditi i „otpustiti“ hraniva pa su zato hraniva dostupna duži period i nema straha od ispiranja u dublje djelove tla kao što je to recimo slučaj sa dušičnim gnojivima u nekim lošijim izvedbama gnojiva. Svaka od aminokiselina koje se nalaze u Grena gnojivima ima svoju posebnu funkciju, od rezerve dušika do indukcije prirodne otpornosti biljaka kao i utjecaja na organoleptička svojstva biljaka. 

Organska gnojiva i organo mineralna gnojiva ne bi se trebala uspoređivati s mineralnim gnojivima jer njihov način djelovanja kao ni sastav nisu jednaki i zbog toga nisu usporedivi.

Grena gnojiva

U osnovnoj gnojidbi najčešće koristimo Grena biobase 3.8.8. S koji zbog ujednačenijeg sadržaja P i K djeluje kao ravnoteža u tlu. Osim Grene biobase u osnovnoj gnojidbi često koristimo Grena life 4.6.10. +2 MgO koje dolazi i u mikropeletama kako bi iskoristivost bila brža. Od specifičnih gnojiva u ponudi imamo sa većim sadržajem fosfora Biotech 3.10.5. kao i ono bez kalija Grena gran semina 4.10.0. sa cinkom i Bionobel s većim sadržajem kalija 3.0.20. kao gnojivo specijalno napravljeno za plodovite biljke. U prihrani koristimo naše vrhunsko gnojivo Grena biosprint Ca 9.1.1. sa 56 % aminokiselina koji djeluje na poboljšanje sadržaja proteina u žitaricama te djeluje biostimulativno na porast biljaka. 

Svaka vreća Grena gnojiva, osim visokog sadržaja organske mase i makroelemenata, sadrži:

  • Aminokiseline koje kao sastavni dio proteina djeluju na normalan razvoj stanica i biljaka, i jedini su pravi izvor organskog dušika odmah dostupnog biljkama. Denaturirani proteini omogućuju dugotrajno otpuštanje
  • Huminske i fulvo kiseline koje unapređuju tlo i usporavaju proces mineralizacije
  • Karboksilne kiseline koje demineraliziraju hranjiva 
  • Mikroelemente koji balansiraju dostupnost elemenata i nadoknađuju manjak istih

Za sve informacije oko pravilne gnojidbe ili izboru pravilnog gnojiva obratite nam se na +385 91 602 49 30 ili bioinput@bioinput.hr.

foto: BIOinput