Postoje slabe i jake marinade za pripremu zimnice. Slabe su one koje imaju manje od 1,5 posto najčešće octene kiseline. Jake su one kod kojih je udio kiseline veći od 1,5 posto. Ono što je najvažnije i gdje često dolazi do grešaka je činjenica da zimnica čija marinada sadrži manje od 2 posto kiseline treba biti pasterizirana i pakirana u hermetički zatvorenu ambalažu jer inače može doći do kvarenja proizvoda, samo je jedan od mnogih savjeta koje je s nama podijelila prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.
O svemu više sutra u podne!