Kukuruz zasijan 2. aprila. Istretiran Lumaxom. Osnovno đubrenje NPK-15:15:15, prihrana sa Kan-27% i korekcija folijarno kristalonima. Poslikano 22. juna. Kultivacija nije izvedena zbog izlijevaja vode na uvratinama. Znači, ptrihrane obavljene ručno.