Konačno obilna kiša na žednim oranicama pored Save. Gradiška, 23. juni.