Mislio sam da je nedostatak vode, ali ipak to nije slučaj. Da li neko prepoznaje simptome sa slike ispod?. Ovo mi se dešava na desetak paprika u plasteniku.